Friday, November 20, 2009

alhamdulillah...........ad hikmahnyEr

ak ad bc 1 bku nEh...hikmah sEbalik dugaan...dalam buku 2 ad sEbut..."sEsuatu dugaan yang tErjadi adalah kEhEndak dari Allah...kErana Dia sangat mEnyayangi kita dan rindu dEngan dOa kita...Dia nak kitE mErayu pdnya..."

ad lagi...Allah bagi kita dugaan sEbab kita akan dapat bEnda yang lagi baEk dalam hidup kita...kita kEhilangan, maka dia akan ganti sEsuatu yang lEbih baik tanpa kita sEdari....

jika kita mEmilih untuk mEninggalkan maksiat, maka darjat kita dinaikkan sEbanyak 90 darjat....

Masya Allah...Subhanallah....

bErsamalah kita bErdOa...kErana jAnji Allah..."sEsiapa Anak Adam yang bErdoa kEpadaKu, lalu mEmOhOn ampun, maka aku akan mEngampunkan..."

"Ya Allah...tabahkanlah hatiku...kuatkanlah imanku...berilah semangat kepadaku...tunjukkanlah hikmah atas p'kara yang tErjadi padaku...gantikanlah kesedihanku dengan kegembiraan...lEnyapkanlah kEmurunganku...aku yakin pada janjiMu, Ya Allah...Ya Rahim, kau tElah bErikan aku ujian dEngan satu kEhilangan, gantikanlah ia dEngan kEbaikan...amin"

No comments:

Post a Comment